Harikrupa

Dahanukar Colony
  • 2 & 3 BHK Apartments

Kalakunj

Dahanukar Colony
  • 2 & 3 BHK Apartments

Kojagiri

Dahanukar Colony
  • 2 & 3 BHK Apartments

Anuprita B

Dahanukar Colony
  • 2 & 3 BHK Apartments

Tejalkunj

Kothrud
  • 2, 2.5, 3. 3.5, 4 and

Agasti

Karve Nagar
  • 4.5 BHK Apartments